English

De companyscan Doe de scan aan de hand van 14 vragen.

Neem onze companyscan en bekom onmiddellijk inzicht in de cultuur van je eigen organisatie. Het duurt minder dan 3 minuten om de test in te vullen. Je ontvangt meteen je resultaten en tegelijkertijd een indicatie over je score in vergelijking met anderen.

En besef dat hoe eerlijker je de test invult, hoe meer je leert over je organisatie.

Begin de scan

Vraag 1 / 14
Iemand maakt een fout die niemand heeft opgemerkt. Wat doet hij/zij:
Kalm blijven en hopen dat het onopgemerkt blijft.
Het bekend maken omdat het OK is om van fouten te leren.
Een manier verzinnen om iemand te beschuldigen.
Teamleden zeggen:
Onze manager moet dagelijks conflicten oplossen.
Behalve ikzelf is er niemand in mijn team ge?ngageerd om resultaten te boeken.
Iedereen is duidelijk op de hoogte van zijn/haar rol en werkt samen om een gezamenlijk doel te bereiken.
Als mensen een idee hebben voor een nieuw product, dan:
Controleren zij bij collega's en managers of het een goed idee is.
Werken ze alleen om zelf te ontdekken of het een goed idee is.
Gaan ze er niet mee door.
Als mensen een idee hebben dat de medewerking van iemand van een andere afdeling vereist, dan:
Benaderen ze die persoon rechtstreeks
Gebruiken ze de hi?rarchische kanalen, dus gaan ze naar hun manager die naar de manager van de andere afdeling gaat enz.
Gaan ze er niet mee door: politiek tussen departementen zou in de weg staan.
Tijdens een evenement van de organisatie, zoals een bedrijfsdag of een teamdag:
Blijven mensen van eenzelfde departement samenzitten.
Mengen mensen zich over departementen heen, en ze hebben er plezier in.
Lijkt het alsof mensen elders willen zijn. Sommigen zijn dat ook- ze hebben zich ziek gemeld.
Een project loopt helemaal verkeerd. Wat doen mensen:
Zoeken een schandebok.
Zeggen dat ze er niets mee te maken hebben
Samenwerken om het op te lossen
Iemand wordt gevraagd om omwille van zijn/haar kennis of expertise assistentie te leveren aan een andere afdeling. Hij/zij:
Helpt onmiddellijk of zo snel mogelijk.
Vraagt om eerst de manager aan te spreken.
Scheept ze af want hij/zij is overwerkt en wil niet meer doen dan minimaal vereist is.
Wat doen mensen als ze verveeld zitten met een aspect van hun job?
Ze klagen erover.
Ze ontkennen het.
Ze lossen het op.
Mensen hebben overuren gemaakt om een project goed te beŽindigen. Ze krijgen:
Een schouderklopje.
Een schouderklopje en iets tastbaars ( een bonus, een dinervoucher of cinematicket)
Niets, we betalen toch al salaris?
De sfeer in interdepartementale vergaderingen is meestal:
Hartelijk.
Gespannen.
Neutraal.
Als het management een belangrijke beslissing communiceert:
Staan managers er volledig achter.
Geven managers aan dat ze niet akkoord zijn met de beslissing maar dat ze de regels moeten volgen
Vertellen managers dat ze de beslissing niet zullen naleven.
Mijn organisatie:
Beveelt mensen hoe ze hun job moeten doen.
Laat mensen nadenken over hoe ze hun job best kunnen uitvoeren.
Inspireert mensen om eigenaar te zijn van hun eigen bijdrage tot succes.
Hoe groot is de kans dat medewerkers jouw organisatie zullen aanbevelen bij vrienden en familie als voorkeur werkgever?
Onwaarschijnlijk.
Misschien.
Zeer waarschijnlijk.
Iemand heeft iets briljants gedaan dat de organisatie een grote besparing oplevert. Je:
Erkent de inspanningen openlijk.
Erkent de inspanningen ??n op ??n.
Erkent de inspanningen niet.
Uw gegevens

Wat onze klanten zeggen

Als je een SWOT-analyse uitvoert, verzandt het snel in een top-down oefening waarbij de ene naar de andere wijst. Je kan je laten bijstaan door externe, neutrale partijen maar helaas, vaak krijg je dan zoveel informatie over je heen dat je achteraf niet weet waar te beginnen. CompanyWise beloofde ons een trapsgewijze aanpak met bijsturingsmomenten en begeleiding, aangepast volgens onze noden. Bij hun is er geen confectiepak die je aangemeten krijgt of geen duur concept dat je voorgeschoteld wordt. Door de oefeningen kwamen gaandeweg de problemen naar boven en kregen we een duidelijk beeld van de sterkten en de zwakten. Later startten we een aantal projecten op. We voeren deze zelf uit want dankzij de hulp van Sarah-Jane en Frieda van CompanyWise staat iedereen met de neus in dezelfde richting. Iedereen ondersteunt ook deze projecten. Tijdens de workshops hielden Sarah-Jane en Frieda ons diplomatisch een spiegel voor. Soms confronterend maar nooit met een negatieve respons. We wensten een evolutie van onze organisatie. Dankzij de aanpak van CompanyWise werd het geen revolutie. We geven onze projecten de tijd maar houden vast aan ons doel. We gaan voor veel problemen zelf aan de slag en verwachten niet altijd de oplossing van de hoofdzetel of het management. Het voelt bijzonder goed om je organisatie mee vorm te geven. Ik beveel CompanyWise zeker aan bij mijn relaties. We wisten waar we aan begonnen en kregen waar we op hoopten.”

Meer lezen

Een organisatie kan zo hard groeien dat het risico op ‘achterblijvers’ groot is. Extra moeilijk wordt het als je veel nieuwkomers mag verwelkomen. Hoe breng je dan de bedrijfscultuur over? En hoe houd je iedereen aan boord? CompanyWise had de oplossing. Dankzij de professionele workshops werd onze teamgeest tastbaar gemaakt en versterkt. We kregen waardevolle tools aangereikt zodat groei op alle niveaus gekoesterd werd. Ook op moeilijke momenten heeft Sarah-Jane ons deskundig begeleid zodat dit geen negatieve neerslag had op ons succes. Integendeel, het heeft onze teamspirit alleen maar versterkt. Vanaf dag één worden onze nieuwe medewerkers aangestoken om hun steentje bij te dragen aan onze missie. Ons bedrijf is op één jaar niet enkel meer dan verdubbeld in volume, omzet en winst, maar ook in ervaring, stabiliteit, bewustzijn en verbinding.

Meer lezen

We worstelden met deze vragen en zochten externe hulp om ons hierbij te begeleiden. De gerichte aanpak van CompanyWise sprong in het oog. Met uitgestippelde programma’s, persoonlijke coaching en een pak vakkundige kennis hielpen ze ons vooruit. Hun kalme aanpak ondersteunt elke deelnemer, creëert verbinding en laat iedereen in de juiste richting kijken.

Meer lezen
Dominique Verleysen
Sales Director, Chemetall
Peter Boodts
Zaakvoerder, Atmosafe
Joris Heylen
General Manager, Havi